Ajankohtaisia asioita hallituksen kokouksista

4.1.2021

HALLITUKSEN 1/2022 LISTALTA POIMITTUA

- Marras-joulukuussa yhdistykseen liittyi 5 uutta jäsentä
- koronatilanteesta johtuen tapahtumia järjestetään vasta toukokuun vuosikokouksen
jälkeen
- vuonna 2022 pyritään järjestämään vuosikokouksen lisäksi, ostosmatka, uusien
jäsenten ilta, luentotilaisuus ja kokoperheen tapahtuma

- jatkettiin valmisteltua aloitetta Keliakialiittoon liittokokoukseen 2022 liiton ja
yhdistysten tehtävänjaon parantamisesta

Yhdistyksen hallitus